website templates

Pravljenje kablova svih tipova

Priključci prema vašim specifikacijama

Mikrofonski kablovi

Instrumentalni kablovi

Zvučnički kablovi

Multicore kablovi

3.5mm i 6.3mm 

DMX kablovi

RCA (činč) kablovi

Napojni kablovi

Adresa

Petra Lubarde 1
11 000 Beograd

Kontakt

Email: info@ee-servis.com
Tel: +381 65 2026-170